Album Ngoại Cảnh Nội Thành Phố Hồ Chí Minh :  7.500.000 VNĐ Giảm còn 5.500.000 VNĐ Áp dụng tới ngày  30 - 04 - 2017 : Tiệm Lo Toàn Bộ Chi Phí - Đảm Bảo Không Phát Sinh  


Quý Khách Chọn 01 Trong 04 Lịch Trình Sau :


Lịch Trình 01 : Quận 07 + Quận 01 ( Khu vực Phú Mỹ Hưng - Cầu Ánh Sao  - Nhà Thờ Đức Bà - Bưu Điện Thành Phố : Xem Album Click 

Lich Trình 02 : Khu Du Lịch Bình Qưới + Quận 01 ( Khu Du Lịch Bình Qưới - Nhà Thờ Đức Bà - Bưu Điện Thành Phố : Xem Album Click 

Lich Trình 03 : Quán Cà Phê CounTry House + Công Viên Gia Định  : Xem Album Click 

Lịch Trình 04 : Khu Du Lịch Villa H20  : Xem Album Click 


..............................................................................


Album Ngoại Cảnh Phim Trường Phố Hồ Chí Minh :  9.000.000 VNĐ Giảm còn 5.700.000 VNĐ Áp dụng tới ngày 30 - 04 - 2017 : Tiệm Lo Toàn Bộ Chi Phí - Đảm Bảo Không Phát Sinh  


Quý Khách Chọn 01 Trong 05 Phim Trường Lớn Nhất Hiện Nay :


Lịch Trình 01 : Phim Trường Alibaba  : Xem Album Click 

Lịch Trình 02 : Phim Trường Mộc Thanh  : Xem Album Click 

Lich Trình 03 : Phim Trường Lamor  : Xem Album Click 

Lich Trình 04 : Phim Trường Green House : Xem Album Click 

Lịch Trình 05 : Phim Trường White House  : Xem Album Click